Zmiany w VAT od 1 lipca 2019 r.?

W dniu 4 grudnia 2018 r. na stronie Rządowego Centrum Legislacji pojawił się projekt zmiany ustawy o VAT i Ordynacji podatkowej dotyczący:

  • odstąpienia od deklaracji VAT na rzecz nowego pliku JPK_VDEK,
  • utworzenia Centralnego Rejestru Faktur,
  • konieczności ewidencjonowania faktur przez JST, które nie zostały ujęte w rejestrze VAT.

JPK_VDEK

Nowa struktura ma zastąpić deklarację VAT i plik JPK_VAT – do urzędu ma być przesyłany jeden plik składający się z części:

  • deklaracyjnej oraz
  • ewidencyjnej.

Centralny Rejestr Faktur

Rejestr będzie funkcjonował na bazie plików JPK_VAT.

Celem rejestru ma być analiza i kontrola prawidłowości wystawianych faktur.

Ewidencja faktur nieujętych w rejestrze VAT

Ważna zmiana dla JST – wprowadzenie obowiązku prowadzenia przy użyciu programów komputerowych wykazu:

  1. faktur, które nie zostały ujęte w rejestrze VAT,
  2. informacji o fakturach otrzymanych od innych podmiotów w związku z realizacją zadań publicznych.

JST będą zobowiązane do przesyłania wykazu bez wezwania organu w postaci elektronicznej (zgodnie ze wzorem dokumentu elektronicznego umieszczonym na ePUAP) do 25. dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym miesiącu.

W tym zakresie ma zostać również wydane rozporządzenie wskazujące na zakres danych, jakie ma zawierać wykaz – niemniej jednak niewątpliwie oznacza to dodatkowy obowiązek dla JST.

Planowany termin wejścia w życie przepisów to 1 lipca 2019 r.

Będziemy informować o postępie prac legislacyjnych.

Kontakt

Jesteśmy do Państwa dyspozycji - chętnie odpowiemy na każde pytanie.

Dane kontaktowe

Biuro Wrocław
ul. Włodkowica 12/6,
50-072 Wrocław
Biuro Warszawa
ul. Twarda 18,
00-105 Warszawa
Odwiedź naszą stronę: tla-kancelaria.pl
Obserwuj nas na: