Zmiana przeznaczenia – Opinia Rzecznika

TSUE w sprawie C-140/17 powinien dokonać rozstrzygnięcia, czy gmina ma prawo do odliczenia podatku naliczonego, gdy:

  • w chwili nabycia była zarejestrowanym podatnikiem VAT,
  • ale odliczenia zamierza dokonać 4 lata później (w okresie korekty podatku naliczonego),
  • ponieważ nastąpiła zmiana przeznaczenia wykorzystywania nieruchomości – na wykorzystywanie obiektu do czynności opodatkowanych.

W dniu 19 kwietnia 2018 r. Rzecznik Generalny przedstawił swoje stanowisko – korzystne dla gmin – zgodnie, z którym:

  • Jeżeli później – w okresie korekty podatku naliczonego – sposób wykorzystania ulegnie zmianie, brzmienie art. 184 i nast. dyrektywy VAT pozwala na precyzyjną późniejszą korektę odliczenia podatku naliczonego ex nunc i w odniesieniu do każdego roku w stosownej wysokości, począwszy od chwili zmiany sposobu wykorzystania. Jeżeli następnie zakres wykorzystania w celach gospodarczych ponownie ulegnie zmianie, to również można dokonać stosownej korekty na podstawie art. 184 i nast. dyrektywy VAT (…),
  • taka korekta pozwala na uniknięcie nierównego traktowania podatników w zależności od kolejności czasowej wykorzystania danego towaru w celach gospodarczych i niegospodarczych. Tym samym za taką wykładnią przemawia również art. 20 karty. W rezultacie dzięki takiemu rozwiązaniu unika się sytuacji, w której podatnik uzyskuje bezpodstawną korzyść bądź też ponosi bezpodstawnie negatywne konsekwencje,
  • Nie ma przy tym znaczenia czy zamiar wykorzystania w przyszłości tego dobra przez gminę do wykonywania czynności opodatkowanych był wyraźnie wskazany już w momencie wytworzenia lub nabycia.

Opinia Rzecznika jest niewątpliwie korzystna dla gmin, należy zatem mieć nadzieję, że TSUE potwierdzi ją w wydanym przez siebie wyroku – wówczas:

  • gminy, które skorzystały z podobnych odliczeń (a nie miały interpretacji) będą posiadały argumenty dla celów uzasadnienia dokonanych odliczeń,
  • gminy, które nie dokonywały odliczeń – a nastąpiła u nich zmiana sposobu wykorzystywania nieruchomości – będą miały większą szansę na otrzymanie pozytywnych rozstrzygnięć w swoich sprawach.

Kontakt

Jesteśmy do Państwa dyspozycji - chętnie odpowiemy na każde pytanie.

Dane kontaktowe

Biuro Wrocław
ul. Włodkowica 12/6,
50-072 Wrocław
Biuro Warszawa
ul. Twarda 18,
00-105 Warszawa
Odwiedź naszą stronę: tla-kancelaria.pl
Obserwuj nas na: