Wyżywienie w szkołach – czasami poza VAT

WSA w Gorzowie Wlkp. w wyroku z dnia 13 grudnia 2018 r. sygn. I SA/Gd 472/18 zgodził się z gminą, że:

  • opłaty za pobieranie legitymacji i świadectw szkolnych
  • opłaty pobierane za wyżywienie

– nie są opodatkowane VAT.

WSA potwierdził, że w powyższym zakresie gmina nie działa w ogóle jako podatnik VAT:

  • prawne ograniczenie wysokości opłat za duplikaty świadczy o tym, że wydający je podmiot działa władczo,
  • usługi z zakresu wyżywienia uczniów stanowią realizację zadań z zakresu edukacji (opłaty nie mają charakteru komercyjnego i ich pobór nie odbywa się na zasadach rynkowych).

Co istotne, sąd odniósł się również do odpłatnej usługi wyżywienia nauczycieli – w ocenie WSA usługi te nie wiążą się ściśle z realizacja zadań publicznych gminy:

  • preferencyjna metoda kalkulacji ceny za posiłku dotyczy tylko uczniów (wynika to z przepisów ustawy Prawo oświatowe):
  • w odniesieniu do pracowników gmina nie zaspokaja wprost zadań z zakresu edukacji,

–  tym samym sprzedając posiłki nauczycielom gmina działa jako podatnik VAT.

Powyższy wyrok WSA rozróżnia świadczenia realizowane na rzecz uczniów od świadczeń realizowanych na rzecz nauczycieli. Co prawda, w rzeczywistości ceny posiłków dla nauczycieli rzadko różnią się od cen dla uczniów, niemiej jednak przy ewidencjonowaniu sprzedaży posiłków gminy powinny pamiętać, że organy mogą restrykcyjnie podchodzić do tego typu sprzedaży i wymagać rozliczania jako sprzedaży podlegającej ustawie o VAT.

Kontakt

Jesteśmy do Państwa dyspozycji - chętnie odpowiemy na każde pytanie.

Dane kontaktowe

Biuro Wrocław
ul. Włodkowica 12/6,
50-072 Wrocław
Biuro Warszawa
ul. Twarda 18,
00-105 Warszawa
Odwiedź naszą stronę: tla-kancelaria.pl
Obserwuj nas na: