Wystawienie towarów przed sklepem – opłata targowa dla gminy.

Wyrok WSA z dnia 11 maja 2017 r. sygn. I SA/Sz 272/17 wskazuje, że sprzedawca eksponując towar przed budynkiem (sklepem) będzie zobowiązany dokonywać na rzecz Gminy opłaty targowej.

Podatniczka prowadząca sprzedaż, wystawiła towar również przed sklepem. Organy podatkowe uznały, że taka ekspozycja podlega opłacie targowej. Sprzedawczyni jednak nie zgodziła się z takim stanowiskiem, argumentując, że towar prezentowany przed budynkiem ma służyć reklamie i nie stanowi odrębnej oferty sprzedaży.

Sprawa trafiła przed WSA, gdzie Sąd stwierdził, iż zgodnie z przepisami i orzecznictwem:

  • targowiskami, są wszelkie miejsca, w których jest prowadzona sprzedaż,
  • dokonywanie sprzedaży to zbiór czynności dokonywanych przed podmiot w celu dokonania sprzedaży.

WSA orzekł, że skoro Podatniczka wystawiła towary przed sklepem, na chodniku (gruncie), nie posiadając tytułu prawnego do jego korzystania, to wykonywała czynności mające na celu sprzedaż tych produktów. W związku z tym, Gmina miała prawo do obciążenia sprzedawczyni z tego tytułu opłatą targową.

NSA w wyroku z dnia 26 czerwca 2019 r. sygn. II FSK 2659/17, oddalił skargę złożoną przez Podatniczkę w opisanej sprawie. Brak jest pisemnego uzasadnienia stanowiska NSA w tym zakresie.

Biorąc pod uwagę powołany wyrok – Gminy mogą zdobyć argumenty przemawiające za możliwością pobierania opłaty targowej od osób prowadzących sprzedaż, które nie posiadają tytułu prawnego, przez co nie uiszczają podatku od nieruchomości z tytułu użytkowania gruntu, na którym dokonują sprzedaży.

Kontakt

Jesteśmy do Państwa dyspozycji - chętnie odpowiemy na każde pytanie.

Dane kontaktowe

Biuro Wrocław
ul. Włodkowica 12/6,
50-072 Wrocław
Biuro Warszawa
ul. Twarda 18,
00-105 Warszawa
Odwiedź naszą stronę: tla-kancelaria.pl
Obserwuj nas na: