Ustawa „antywirusowa” – obowiązki jednostek samorządu terytorialnego

W Polsce obowiązuje już ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Na jednostki samorządu terytorialnego również zostały nałożone obowiązki związane z zapobieganiem rozprzestrzeniania się pandemii, m.in.:

  • Prezes Rady Ministrów może nałożyć na JST obowiązek wykonania zadania związanego z przeciwdziałaniem COVID-19, będzie to potraktowane jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej;
  • Wojewoda może wydawać polecenia, w tym na organy samorządu terytorialnego, związane z przeciwdziałaniem wirusa. Takie polecenia będą podlegać natychmiastowemu wykonaniu;
  • W przypadku sytuacji kryzysowej, celem ochrony lokalnej społeczności, to wójt/burmistrz/prezydent miasta określi formy udzielania pomocy;

Jednocześnie zostały przewidziane możliwości udzielenia dotacji celowych na rzecz JST na wsparcie z zakresu realizacji zadań dotyczących zwalczania zakażeń i chorób zakaźnych.

Natomiast w sytuacji wystąpienia stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego (co już ma miejsce), którego skala uniemożliwi działanie JST, to Rada Ministrów określi rodzaj stosowanych rozwiązań.

Jedno z już wprowadzonych rozporządzeń dotyczy braku funkcjonowania, m.in. przedszkoli, szkół, placówek oświatowo-wychowawczych w okresie od 12 do 25 marca 2020 r.

Natomiast rozporządzenie wprowadzające stan zagrożenia epidemicznego wskazuje na:

  • zakaz działalności restauracji/barów (jedynie wydawanie posiłków na wynos/z dowozem);
  • zakaz działalności związanej ze sportem, rozrywkowej, rekreacyjnej (zamknięcie klubów tanecznych, basenów, siłowni),
  • zakaz działalności bibliotek, muzeów i innych obiektów związanych z kulturą;
  • zakaz organizowania zgromadzeń ludności powyżej 50 osób.

Zgodnie z wprowadzonymi rozporządzeniami, nastąpiły ograniczenia w przekraczaniu granicy Polski. Osoby wjeżdżające/przylatujące na teren Polski będą objęte 14-dniową kwarantanną. Izolacji nie będą musiały zostać poddane osoby, które w państwie sąsiadującym wykonują czynności zawodowe.

Jednostki samorządu terytorialnego powinny być przygotowane na kolejne rozporządzenia wydawane przez ministrów, nakładające na nie nowe obowiązki czy zadania. Przede wszystkim organy władzy publicznej muszą być gotowe na zapewnienie bezpieczeństwa swojej lokalnej społeczności w obliczu zaistniałej pandemii.

Kontakt

Jesteśmy do Państwa dyspozycji - chętnie odpowiemy na każde pytanie.

Dane kontaktowe

Biuro Wrocław
ul. Włodkowica 12/6,
50-072 Wrocław
Biuro Warszawa
ul. Twarda 18,
00-105 Warszawa
Odwiedź naszą stronę: tla-kancelaria.pl
Obserwuj nas na: