Prewspółczynnik VAT może mieć zastosowanie nawet przed 2016 r.

Sprawa dotyczyła:

  • możliwości odliczenia VAT naliczonego w przypadku ponoszenia wydatków przez podatnika związanych z działalnością opodatkowaną oraz z działalnością niepodlegającą ustawie o VAT,
  • w latach poprzedzających 2016 rok – przed wejściem w życie przepisów dotyczących prewspółczynnika.

W wyroku z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie C-566/17 (Związek Gmin Zagłębia Miedziowego), TSUE orzekł, że jeśli podatnik przed wprowadzeniem przepisów o prewspółczynniku:

  • prowadził działalność gospodarczą opodatkowaną VAT oraz działalność niewchodzącą w zakres stosowania VAT,
  • powinien stosować odpowiednie metody podziału określające, która część VAT naliczonego dotyczy działalności gospodarczej, a która w ogóle nie jest związana z działalnością podmiotu, jako podatnika VAT (w tym zakresie brak prawa do odliczenia).

Stanowisko TSUE jest sprzeczne z dotychczasową praktyką polskich sądów bazujących na uchwale Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 24 października 2011 r. o sygn. I FPS 9/10.

Komentowane rozstrzygnięcie może stanowić narzędzie organów podatkowych do kwestionowania rozliczeń Jednostek Samorządu Terytorialnego sprzed 2016 r.

Podmioty, które dokonywały odliczenia bez zastosowania prewspółczynnika przed 2016 rokiem, powinny zebrać argumenty na zasadność takiego działania lub przygotować się do potencjalnej korekty rozliczeń.

Kontakt

Jesteśmy do Państwa dyspozycji - chętnie odpowiemy na każde pytanie.

Dane kontaktowe

Biuro Wrocław
ul. Włodkowica 12/6,
50-072 Wrocław
Biuro Warszawa
ul. Twarda 18,
00-105 Warszawa
Odwiedź naszą stronę: tla-kancelaria.pl
Obserwuj nas na: