Oświadczenie osób ewidencjonujących na kasie

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie kas rejestrujących, które weszło w życie 1 maja 2019 r., podatnik:

  • który prowadzi ewidencję sprzedaży za pomocą kasy rejestrującej
  • ma obowiązek poinformować każdą osobę, której powierzył prowadzenie ewidencji na kasie rejestrującej, o zasadach ewidencji i wystawianiu paragonu fiskalnego oraz skutkach ich nieprzestrzegania.

Osoba, której powierzono prowadzenie ewidencji, jest zobligowana do złożenia stosownego oświadczenia:

  • do 31 maja 2019 r. – w przypadku, gdy powierzono prowadzenie jej ewidencji przed 1 maja 2019 r.,
  • przed rozpoczęciem ewidencji na kasie rejestrującej – w przypadku, gdy powierzono prowadzenie jej ewidencji po 30 kwietnia 2019 r.

Oświadczenie jest sporządzane w dwóch egzemplarzach – jedno dla osoby obsługującej kasę, a drugie dla podatnika, który powinien przechowywać je w dokumentacji księgowej.

Wzór informacji oraz oświadczenia znajduje się w załączniku nr 1 rozporządzenia, które jest dostępne tutaj (str. 20).

Kontakt

Jesteśmy do Państwa dyspozycji - chętnie odpowiemy na każde pytanie.

Dane kontaktowe

Biuro Wrocław
ul. Włodkowica 12/6,
50-072 Wrocław
Biuro Warszawa
ul. Twarda 18,
00-105 Warszawa
Odwiedź naszą stronę: tla-kancelaria.pl
Obserwuj nas na: