Oświadczenie dotyczące zamrożenia cen energii elektrycznej

Ustawa o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw z dnia 28 grudnia 2018 roku miała docelowo ustabilizować koszty zakupu energii elektrycznej przez odbiorców końcowych, jednakże finalnie wprowadziła chaos. W celu ustabilizowania sytuacji została przyjęta ustawa nowelizująca z dnia 13 czerwca 2019 roku, która weszła w życie 29 czerwca b.r. i zakłada, m.in.:

  • utrzymanie „zamrożenia” cen zakupu energii elektrycznej na poziomie z czerwca 2018 r. dla wszystkich podmiotów za okres od 1 stycznia 2019 r. do 30 czerwca 2019 r.,
  • zawężenie kręgu podmiotów uprawnionych do „zamrożenia” cen zakupu energii elektrycznej za okres od 1 lipca 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. do, m.in. mikro- i małych przedsiębiorców, szpitali, jednostek sektora finansów publicznych, szpitali oraz państwowych jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej.

Koniecznym warunkiem skorzystania z preferencyjnych cen będzie złożenie przez wskazane wyżej podmioty oświadczenia o posiadanym statusie i uprawnieniu. Termin na składanie oświadczeń upływa 27 lipca b.r. Niedochowanie tego terminu spowoduje utratę uprawnienia do zamrożenia cen na poziomie z 30 czerwca 2018 roku przez drugie półrocze 2019 roku.

Kontakt

Jesteśmy do Państwa dyspozycji - chętnie odpowiemy na każde pytanie.

Dane kontaktowe

Biuro Wrocław
ul. Włodkowica 12/6,
50-072 Wrocław
Biuro Warszawa
ul. Twarda 18,
00-105 Warszawa
Odwiedź naszą stronę: tla-kancelaria.pl
Obserwuj nas na: