Gmina działa jako podatnik VAT przy sprzedaży nieruchomości nabytych z mocy prawa

Wyrok NSA z dnia 5 lutego 2019 r. sygn. I FSK 1795/16 wskazuje, że Gmina jest podatnikiem VAT przy sprzedaży nieruchomości nabytych z mocy prawa, ponieważ:

  • czerpie stały dochód z tytułu zbycia nieruchomości,
  • oddziałuje na lokalny rynek nieruchomości oraz
  • wpływa na kształtowanie się cen na tym rynku.

W stanie faktycznym Gmina wskazała, że jest właścicielem nieruchomości:

  • nabytych z mocy prawa poprzez komunalizację mienia państwowego lub w wyniku spadkobrania oraz
  • nie wykorzystywanych w żaden sposób do działalności gospodarczej Gminy.

Gmina postanowiła sprzedać posiadane nieruchomości lub przenieść ich własność poprzez decyzje o wywłaszczeniu za odszkodowaniem lub poprzez wniesienie ich do spółki prawa handlowego w drodze aportu – uznała, iż w takich sytuacjach nie działa jako podatnik VAT, gdyż wykonuje jedynie przysługujące jej uprawnienia właścicielskie.

Organ podatkowy stwierdził, że takie stanowisko jest nieprawidłowe, natomiast WSA w Gliwicach przychylił się do stanowiska Gminy i orzekł, iż nie można uznać Gminy za podatnika VAT, ponieważ realizuje ona uprawnienia właścicielskie w zakresie nieruchomości, a nie występuje jako podmiot prowadzący działalność handlową czy usługową.

Sądy we wcześniejszy orzeczeniach stały na stanowisku, że jeśli Gmina nabyła majątek z mocy prawa i nie wykorzystywała go do działalności gospodarczej to sprzedaż takiego majątku nie będzie opodatkowana.

NSA, jednak nie zgodził się ze stanowiskiem zaprezentowanym przez WSA, uznając, że przy zbyciu nieruchomości nabytych z mocy prawa Gmina działa jako podatnik VAT.

Kontakt

Jesteśmy do Państwa dyspozycji - chętnie odpowiemy na każde pytanie.

Dane kontaktowe

Biuro Wrocław
ul. Włodkowica 12/6,
50-072 Wrocław
Biuro Warszawa
ul. Twarda 18,
00-105 Warszawa
Odwiedź naszą stronę: tla-kancelaria.pl
Obserwuj nas na: