Dostawa nieruchomości – Gmina nie zawsze jako podatnik VAT

Jeżeli w stosunku do nieruchomość nabytych przez Gminę:

  • z mocy prawa – w drodze komunalizacji mienia,
  • w wyniku dziedziczenia ustawowego bądź
  • darowizny,

Gmina:

  • nie wykonuje czynności związanych z jej działalnością gospodarczą (np. nie są one przedmiotem najmu, dzierżawy), a następnie
  • przenosi ich własność na podstawie umowy cywilnoprawnej lub decyzji wywłaszczeniowej, to dostawa ta nie podlega opodatkowaniu VAT.

Stanowisko to potwierdzają najnowsze wyroki sądów administracyjnych (np. WSA w Krakowie, sygn. I SA/Kr 364/18; WSA we Wrocławiu, sygn. I SA/Wr 1534/16; WSA w Gliwicach, sygn. III SA/Gl 315/18).

Sądy akcentują, że:

  • Gmina, zbywając nieruchomość, wykonuje jedynie funkcje właścicielskie,
  • w związku z czym jej działaniu nie można przypisać cech działalności gospodarczej.

Wydaje się, że w powyższym zakresie orzecznictwo WSA  zaczyna być jednolite. W oczekiwaniu na pozytywne rozstrzygnięcia NSA, Gminy powinny przeanalizować możliwość odzyskania nienależnie zapłaconego podatku VAT, aby uchronić się przed ewentualnym przedawnieniem zwrotu.

Kontakt

Jesteśmy do Państwa dyspozycji - chętnie odpowiemy na każde pytanie.

Dane kontaktowe

Biuro Wrocław
ul. Włodkowica 12/6,
50-072 Wrocław
Biuro Warszawa
ul. Twarda 18,
00-105 Warszawa
Odwiedź naszą stronę: tla-kancelaria.pl
Obserwuj nas na: