Czynności z zakresu edukacji i pomocy społecznej są poza VAT

Dotychczas interpretacje indywidualne wskazywały na zwolnienie z VAT usług świadczonych przez JST związanych z edukacją publiczną i pomocą społeczną.

Dnia 10 czerwca 2020 r. przez Ministra Finansów została wydana interpretacja ogólna, w której wskazano, że określone czynności wykonywane przez JST, które są związane z realizacją zadań z zakresu edukacji publicznej i pomocy społecznej nie podlegają opodatkowaniu VAT, a JST jako ich wykonawca nie występuje jako podatnik VAT, jeśli, m.in.:

  • czynności te wynikają z ustaw i są podporządkowane reżimowi publiczno-prawnemu,
  • pobierane przez JST opłaty nie stanowią równowartości świadczenia (brak ekwiwalentności).

W interpretacji zwrócono uwagę, iż JST wykonując usługi takie jak opieka w przedszkolu ponad podstawę programową, wydawanie duplikatów legitymacji, zapewnienie pobytu w domu pomocy społecznej pobiera za nie opłaty, jednak nie działa jako podatnik VAT gdyż:

  • sposób realizacji tych usług wynika z przepisów prawa, a tym samym JST nie działa jak podmiot gospodarczy,
  • pobierane opłaty (zazwyczaj) są niskie, więc nie dochodzi do pełnej ekwiwalentności i wzajemności tych świadczeń.

Na tej podstawie, MF stwierdził, że po spełnieniu odpowiednich przesłanek, realizując zadania wynikające z przepisów prawa w zakresie edukacji publicznej oraz pomocy społecznej, JST nie występuje jako podatnik VAT, a wykonywane czynności nie podlegają opodatkowaniu VAT.

Dodatkowo, w zakresie wydawanych wcześniej interpretacji w podobnych sprawach, gdzie Dyrektor KIS stwierdzał, że opisane czynności podlegają opodatkowaniu, ale są zwolnione z VAT – MF wskazuje, iż za niezasadne należy uznać postępowania, które będą takie wcześniejsze rozliczenia kwestionować.

Kontakt

Jesteśmy do Państwa dyspozycji - chętnie odpowiemy na każde pytanie.

Dane kontaktowe

Biuro Wrocław
ul. Włodkowica 12/6,
50-072 Wrocław
Biuro Warszawa
ul. Twarda 18,
00-105 Warszawa
Odwiedź naszą stronę: tla-kancelaria.pl
Obserwuj nas na: