Ceny transferowe – uwaga na powiązania osobowe między gminą a spółką komunalną

Do WSA trafiła sprawa spółki komunalnej, w której 100% udziałów posiadała gmina, a w radzie nadzorczej zasiadali pracownicy gminy – zastępca wójta, skarbnik i kierownik jednej z komórek organizacyjnych.

Spółka we wniosku o interpretację zwróciła się do fiskusa z pytaniem czy:

  • na gruncie obowiązujących do końca 2018 roku przepisów o cenach transferowych, powiązanie poprzez osoby wójta, pełniącego funkcję zgromadzenia wspólników i pracowników, zasiadających w radzie nadzorczej,
  • spowoduje obowiązek sporządzenia dokumentacji cen transferowych.

Zgodnie z ustawą o CIT obowiązku takiego nie stosuje się bowiem w przypadku podmiotów, u których jedynym czynnikiem kwalifikującym do uznania je za podmioty powiązane w świetle przepisów ustawy o CIT jest fakt, że udziały w tych podmiotach posiada Skarb Państwa lub jednostka samorządu terytorialnego. Natomiast wątpliwość powstała w stosunku do spółki komunalnej, u której oprócz powiązań kapitałowych z Gminą istniały także powiązania osobowe.

Zarówno Dyrektor KIS, jak i WSA nie zgodzili się ze stanowiskiem spółki komunalnej, zgodnie z którym powiązania osobowe nie mają znaczenia z punktu widzenia cen transferowych. Chodziło o artykuł 9a ustawy o CIT (w brzmieniu do 31 grudnia 2018 r.), który odsyła tylko do przepisów art. 11 ust. 1 i 4, a do art. 11 ust. 5 już nie. Zdaniem sądu interpretacja, która z powodu braku takiego odesłania doprowadziłaby do pominięcia ust. 5 jest nieprawidłowa. W konsekwencji sytuacja, w której:

  • jedna osoba łączy funkcje zarządzające lub kontrolne albo nadzorcze w kilku podmiotach krajowych,
  • prowadzi do konieczności sporządzenia dokumentacji TP.
  • W tym przypadku wyłączenia z ustalania powiązań, dotyczące Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego, określone w art. 11 ust. 4 ustawy o CIT, nie mają zastosowania, gdyż dotyczą tylko powiązań kapitałowych.

Jedynym wyjątkiem jest osoba wójta, który z mocy prawa pełni funkcję zgromadzania wspólników spółki komunalnej w przypadku posiadania przez gminę 100% kapitału. Absurdalne byłoby zatem stwierdzenie istnienia powiązania osobowego w tym przypadku, skoro wykonywanie funkcji zarządczych następuje z mocy prawa. Co innego w przypadku, gdy w radzie nadzorczej zasiadają zastępca wójta i skarbnik gminy – mamy wtedy do czynienia z powiązaniem będącym podstawą do sporządzenia dokumentacji cen transferowych.

Podkreślenia wymaga, że powyższe stanowiska dotyczą przepisów obowiązujących do końca 2018 r., a zatem obowiązek dokumentacyjny będzie aktualny o ile przekroczony zostanie próg obrotów zobowiązujący do sporządzenia dokumentacji, czyli osiągnięcie co najmniej 2 mln euro obrotów w poprzednim roku podatkowym.

Opracowano na podstawie: Wyrok WSA we Wrocławiu z dnia 18 grudnia 2019 r., sygn. I SA/Wr 657/19

Kontakt

Jesteśmy do Państwa dyspozycji - chętnie odpowiemy na każde pytanie.

Dane kontaktowe

Biuro Wrocław
ul. Włodkowica 12/6,
50-072 Wrocław
Biuro Warszawa
ul. Twarda 18,
00-105 Warszawa
Odwiedź naszą stronę: tla-kancelaria.pl
Obserwuj nas na: