Brak konieczności stosowania prewspółczynnika w przypadku pobierania opłat przystankowych

NSA w wyroku z dnia 15 listopada 2018 r., sygn. I FSK 832/18 wskazał, że:

  • opłaty za udostępnianie przewoźnikom przystanków i dworca mają charakter publicznoprawny – są one pobierane przez gminę w ramach władztwa publicznego na podstawie uchwały rady gminy (czynności te nie mają charakteru cywilnoprawnego),
  • jednakże przystanki służą w całości działalności gospodarczej, ponieważ służą do świadczenia usług (czynności związanych z transportem zbiorowym),
  • celem gminy przy budowaniu/modernizowaniu przystanków jest związek z prowadzoną działalnością a nie pobieranie opłat, natomiast
  • pobór opłat nie następuje w związku ze świadczeniem usług, ale jest związany z korzystaniem z przystanków przez przewoźników.

Powyższe oznacza, że w przypadku pobierania opłat przystankowych oraz wykorzystywania przystanków do świadczenia usług opodatkowanych – Gmina będzie miała pełne prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego i nie będzie zobowiązana do stosowania prewspółczynnika.

NSA przywołał inną sporną kwestię dotyczącą targowiska i pobierania na nim zarówno opłaty targowej, jak i opłat za korzystanie z targowiska przez sprzedających. Wówczas sąd również nie zgodził się z organem, że fakt poboru opłaty targowej wyłącza możliwość uznania, że targowisko jest wykorzystywane w całości do działalności gospodarczej.

Przyjęcie stanowiska prezentowanego przez organy podatkowe prowadziłoby do sytuacji, w której, gdy tylko pojawi się należność publicznoprawna – konieczne byłoby stosowanie prewspółczynnika.

Kontakt

Jesteśmy do Państwa dyspozycji - chętnie odpowiemy na każde pytanie.

Dane kontaktowe

Biuro Wrocław
ul. Włodkowica 12/6,
50-072 Wrocław
Biuro Warszawa
ul. Twarda 18,
00-105 Warszawa
Odwiedź naszą stronę: tla-kancelaria.pl
Obserwuj nas na: